Wczytuję dane...
Regulamin Inicjatywy - Muzeum

Regulamin – nabór eksponatów do Muzeum Prawdziwej Czekolady

Celem inicjatywy związanej z otwarciem Muzeum Prawdziwej Czekolady i naborem do niego eksponatów jest zaangażowanie i zrzeszenie osób zainteresowanych tematyką czekolady, a także zainicjowanie nowych działań kulturalnych, które przyczynią się do wzmocnienia, odkrycia i rozwinięcia nowych pasji i zainteresowań wśród społeczności lokalnej i turystów odwiedzających Warszawę, a także zaangażowania tych osób w tworzenie kultury.

Pierwsze w Polsce Muzeum Prawdziwej Czekolady będzie miejscem, w którym zgromadzimy wszystko, co wiąże się z czekoladą: jej historią, pochodzeniem, produkcją i obecnością w otaczającym nas świecie.

1. Informacje ogólne

 • Organizatorem działań związanych z inicjatywą jest firma Manufaktura Czekolady sp. z o.o., Ludowa 14, 05-092 Łomianki, NIP: 118 208 68 28, REGON: 146306272
 • Do Muzeum Prawdziwej Czekolady można zgłosić każdy eksponat, który jest związany z czekoladą (np. produkcją, historią, pochodzeniem). Organizator najbardziej zainteresowany jest:
 1. etykietami czekolad z XIX i XX wieku
 2. plakatami oraz materiałami promocyjnymi czekolad z XIX i XX wieku
 3. puszkami, pudełkami po czekoladach i czekoladkach z XIX i XX wieku
 4. gadżetami związanymi z czekoladą
 5. książkami, gazetami i broszurami
 6. urządzeniami i narzędziami związane z rzemieślniczym wytwarzaniem czekolady
 7. a także innymi ciekawymi eksponatami nawiązującymi do historii lub procesu powstawania czekolady.

2. Informacje o budżecie

 • Wielkość środków przeznaczonych na realizację zwycięskich inicjatyw wynosi 10 000 złotych.
 • Maksymalna kwota przeznaczona na jeden eksponat może wynosić 1000 złotych.
 • Ostateczna pula wynagrodzenia przeznaczonego nadany eksponat będzie zależna od liczby wspólnie wybranych eksponatów przez Komisję.

3. Uczestnicy akcji

 • Każdy uczestnik może przesłać dowolną liczbę zgłoszeń.
 • Uczestnikami akcji nie mogą być pracownicy i współpracownicy Manufaktury Czekolady Sp. z o.o. 

4. Harmonogram działań

 • Ogłoszenie naboru eksponatów będzie miało miejsce 28 września 2020 r.
 • Przyjmowanie zgłoszeń będzie odbywać się w dniach 28 września – 9 listopada 2020 r.
 • Podanie do publicznej wiadomości wyników naboru eksponatów nastąpi do dnia 30 listopada 2020 r.
 • Podpisanie umowy z wybranymi Uczestnikami inicjatywy nastąpi do dnia 31 grudnia 2020 r.

5. Zgłoszenia eksponatów

 • Aby wziąć udział w akcji i wyrazić chęć przekazania eksponatu, należy użyć formularza zgłoszeniowego, który znajduje się w linku: https://manufakturaczekolady.pl/eksponaty umieszczając w formularzu opis eksponatu (wiek, pochodzenie, stan oraz wszelkie dodatkowe informacje) oraz zdjęcie.
 • Zgłoszenia będą przyjmowane od dnia 28 września 2020 r. do dnia 9 listopada 2020 r. do godziny 23:59.
 • O przyjęciu zgłoszenia decyduje data jego wpływu do Organizatora.

6. Prywatność i ochrona danych osobowych

 • Administratorem danych osobowych Uczestnika, podawanych w związku z Inicjatywą, jest Organizator. Dane osobowe przetwarzane będą przez Organizatora w celu przeprowadzenia Inicjatywy.
 • Przetwarzanie danych osobowych obejmuje następujący zakres danych osobowych: imię i nazwisko, adres e-mail, adres pocztowy.
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do uczestniczenia w akcji naboru eksponatów.
 • Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO).

7. Postanowienia końcowe

 • Treść niniejszego Regulaminu, wzór formularza zgłoszeniowego są dostępne na stronie internetowej Manufaktury Czekolady pod adresem: www.manufakturaczekolady.pl/regulamin
 • W kwestiach nieokreślonych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz Ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
 • Przesłanie zgłoszenia eksponatu jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.

 

NEWSLETTER
Odważyliśmy się zmienić nasze życie, aby stworzyć coś wyjątkowego.
Wyrabiamy prawdziwą czekoladę bezpośrednio z ziaren kakaowca.  

Dowiedz się więcej