I. Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy “sklep.manufakturaczekolady.pl”, prowadzi sprzedaż wyrobów sprzedawcy – przedsiębiorcy: 
  Manufaktura Czekolady Sp. z o.o.
  ul. Ludowa 14
  05-092 Łomianki
  email: info@manufakturaczekolady.pl
  tel. 516 858 848
  NIP: PL 118 208 68 28
  KRS: 0000433398 
 2. Sklep umożliwia dokonanie zakupów przez Internet.
 3. Wszystkie uwagi, opinie i zapytania dotyczące działania Sklepu i jego pracy należy kierować poprzez formularz „kontakt” dostępny na stronie sklepu lub na adres email info@manufakturaczekolady.pl.
 4. Treść strony internetowej Sklepu, zawarta w nim oferta towarowa i cenowa stanowi zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego a nie ofertę w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego. Użyte w niniejszym Regulaminie słowo oferta należy przyjmować zgodnie z niniejszym ustępem.

II. Składanie zamówień

 1. Podstawowym warunkiem dokonania zakupu jest złożenie zamówienia poprzez stronę sklep.manufakturaczekolady.pl
 2. Zamówienia można składać poprzez Internet za pomocą formularza zawartego na stronie internetowej Sklepu.
 3. Warunkiem przyjęcia zamówienia przez Sklep jest poprawne wypełnienie formularza zamówienia oraz wpisanie co najmniej obligatoryjnych informacji, tak oznaczonych w zamówieniu. Formularz zamówienia zawierający niekompletny zestaw informacji nie jest uważany za złożenie zamówienia.
 4. Poprawnie złożone zamówienie powinno zawierać następujące dane:
  • nazwisko i imię Kupującego,
  • dane adresowe (kod, miejscowość, ul./pl./os., numer mieszkania/domu),
  • telefon lub email (do weryfikacji zamówienia),
  • cenę towaru.
 5. Na adres poczty elektronicznej podany w formularzu zostanie przesłana wiadomość ze specyfikacją zamówienia.
 6. W przypadku nie zapłacenia za zamówienie w ciągu 7 dni Sklep automatycznie anuluje zamówienie.
 7. Kupujący może anulować zamówienie lub zmienić jego zawartość odpowiadając na maila potwierdzającego przyjęcie zamówienia i specyfikując w nim żądanie zmiany.
 8. Zamówienie może dotyczyć wyłącznie oferty towarowej i cenowej w zakresie ujętym w Sklepie.
 9. W przypadku sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży, towary objęte taką sprzedażą występują w ofercie ograniczonej ilościowo i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na takie towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży. Sklep zastrzega sobie prawo odwoływania sprzedaży promocyjnej lub wyprzedażowej poprzez informację na stronie Internetowej Sklepu bądź wprowadzania w takiej sprzedaży zmian. W przypadku takiej sprzedaży ceny sprzedaży również nie uwzględniają kosztów dostawy.
 10. Zamówienie nie jest realizowane dopóki kwota równa wartości zamówienia wraz z przesyłką nie wpłynie na konto Sprzedającego. Wyjątek stanowią zamówienia z przesyłką za pobraniem.

III. Ceny i płatności

 1. Wszystkie ceny sprzedaży towarów znajdujących się w ofercie Sklepu, są cenami brutto i podane w walucie Złoty Polski (PLN). Faktura VAT wystawiana jest na żądanie Kupującego z dniem, w którym wszystkie zamówione przez Kupującego towary są wyprodukowane, skompletowane i gotowe do wysyłki.
 2. Ceny podane w Sklepie są ważne tylko w ofercie internetowej. Oferta cenowa i asortymentowa w Sklepie nie jest ofertą sklepów stacjonarnych.
 3. Podane ceny sprzedaży nie obejmują kosztów przesyłki.
 4. Koszty dostawy zamówionego towaru określane są w momencie złożenia zamówienia, przy wyborze rodzaju wysyłki i ponosi je Kupujący w przypadku zamówienia towaru za pobraniem. Koszty przesyłki doliczane są do ceny sprzedaży i umieszczane na fakturze lub rachunku.
 5. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany, bez uprzedzenia, cen sprzedaży towarów znajdujących się w ofercie, jak również dodawania nowych i zmiany towarów w Sklepie.
 6. Zamówienia potwierdzone przez Kupującego i przyjęte przez Sklep wykonywane są po cenie z zamówienia złożonego przez Kupującego.
 7. Kupujący ma do wyboru następujące formy płatności:
  • przelew na rachunek bankowy Sprzedawcy w banku mBank, nr 09 1140 1010 0000 3293 5900 1001. Kupujący przelewa na podany rachunek bankowy pełną należność obejmującą cenę sprzedaży towaru i wysyłki. W tytule przelewu musi znajdować się nr zamówienia. Towar wysyłany jest po wpłynięciu pełnej należności na rachunek bankowy.
  • zapłata za pomocą systemu płatności internetowych PayU, który umożliwia płacenie przez szybki przelew lub kartę kredytową
  • zapłata kurierowi przy odbiorze przesyłki

IV. Dostawa zamówionych towarów

 1. Produkty są przesyłane za pomocą Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej. Cena przesyłki zależy od wagi produktów w zamówieniu. Jest ona wyliczana automatycznie w trakcie wypełniania formularza zamówienia.
 2. Wysyłka towaru odbywa się w terminie 7 dni licząc od momentu otrzymania pełnej wpłaty należności.
 3. W przypadku chwilowego braku produktów lub jakichkolwiek innych czynników, z powodu których realizacja zamówienia nie jest w danym momencie możliwa, Kupujący zostanie o tym fakcie niezwłocznie poinformowany.
 4. Kupujący jest zobowiązany do odbioru prawidłowo doręczanego towaru, zgodnego co do ilości oraz rodzaju z zamówieniem i nie noszącego oznak uszkodzeń.
 5. Zamówiony towar staje się własnością Kupującego w chwili nadania wysyłki.

V. Reklamacje i zwroty towaru

 1. Sklep dokłada wszelkich starań, aby towar wysyłany do Kupującego był pozbawiony jakichkolwiek wad. W tym celu każdy towar przed zapakowaniem jest szczegółowo sprawdzany. Jeżeli mimo to po otrzymaniu towaru Kupujący znajdzie w nim wady lub uszkodzenia mechaniczne powstałe w transporcie, a niemożliwe do ustalenia przy doręczeniu towaru przez Pocztę Polską lub firmę kurierską, powinien niezwłocznie powiadomić Sklep drogą elektroniczną oraz odesłać towar na adres:

  Manufaktura Czekolady, ul. Ludowa 14, 05-092 Łomianki.
 2. Do obowiązków Kupującego przed odbiorem towaru należy sprawdzenie, czy towar jest zgodny z zamówieniem oraz czy paczka  nie jest naruszona (w sposób wpływający na towar), nie uległa uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy paczka jest uszkodzona,  a towar naruszony wówczas Kupujący powinien odmówić przyjęcia przesłanego towaru ze sporządzeniem protokołu reklamacyjnego w przewozie (sporządzenie protokołu stanowi, zgodnie z przepisami prawa przewozowego podstawę do rozpatrzenia reklamacji Kupującego w zakresie szkód w transporcie).
 3. Zgodnie z obowiązującym prawem konsument który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorcy może w terminie 14 dni odstąpić od umowy bez podania przyczyny.
 4. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta oraz Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, pracy i polityki społecznej z dn. 30 stycznia 2003 r. w sprawie terminów zawiadomienia sprzedawcy o stwierdzeniu niezgodności towaru żywnościowego z umową, Kupujący traci swe uprawnienia z tytułu niezgodności towaru żywnościowego z umową, jeżeli nie zawiadomi o tym Sprzedawcy niezwłocznie po stwierdzeniu niezgodności towaru z umową, jednak nie później niż 3 dni od dnia otrzymania towaru dostarczanego do miejsca zamieszkania Kupującego.
 5. Zwrot ceny sprzedaży nastąpi niezwłocznie wraz ze zwrotem towaru, nie później niż w terminie czternastu dni (w przypadku braku zwrotu towaru Sklep zastrzega sobie prawo zatrzymania ceny sprzedaży do czasu zwrotu prawidłowego towaru). Zwrot ceny sprzedaży nastąpi za pomocą przelewu na rachunek Kupującego.
 6. Sposób odesłania towaru uzgadniany jest bezpośrednio przy zgłoszonej reklamacji.
 7. Towar należy zwrócić razem z oświadczeniem konsumenta o odstąpieniu od umowy.
 8. Jeżeli została wystawiona faktura VAT, to warunkiem koniecznym do zwrotu ceny sprzedaży jest również doręczenie do Sprzedawcy podpisanej kopii dokumentu korygującego do dokumentu zakupu (faktury korygującej VAT).
 9. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek i zwrotu towarów za zaliczeniem pocztowym lub pobraniem.
 10. Kupujący ponosi koszt przesyłki zwracanego towaru. Niemniej jednak, po rozpatrzeniu i uznaniu reklamacji koszty, związane z odesłaniem towaru reklamowanego, Sklep zwraca jednocześnie z realizacją reklamacji.
 11. W przypadku zwrotu zamówienia do Sklepu z powodu błędnie podanego lub niepełnego adresu doręczenia, odmowy przyjęcia paczki przez adresata lub nieodebrania paczki w określonym terminie, Zamawiający ponosi koszty ewentualnej ponownej wysyłki oraz koszty zwrotu zamówienia
 12. Kupujący jest zobowiązany stosować się do stawek i kosztów (dotyczących sprawdzenia, zbadania, dojazdów i przesyłek) obowiązujących u Sprzedawcy za usługi w przypadku bezzasadności reklamacji. Na wniosek Kupującego Sprzedawca przesyła Kupującemu zestawienie stawek i kosztów. Koszty przesyłek oparte są na stawkach z tabeli Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej.

VI. Postanowienia końcowe

 1. Zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) dane osobowe Kupującego wprowadzone są do bazy danych Sklepu i przechowywane przez firmę Manufaktura Czekolady sp. z o.o. wyłącznie w celach realizacji zamówień i w celach marketingowych. Nie będą one udostępniane innym podmiotom z wyjątkiem przypadków i w zakresie wskazanym w powołanej ustawie. Kupujący ma pełne prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania i zgłaszania w tym zakresie sprzeciwu. Wszelkie pytania odnośnie polityki prywatności prosimy kierować do Sklepu drogą elektroniczną na adres: info@manufakturaczekolady.pl
 2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i ustaw wskazanych w Regulaminie.
 3. Kupujący wyraża zgodę na otrzymywanie na podany przez siebie adres e-mail informacji dotyczących Sklepu, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Aby zrezygnować z otrzymywania poczty e-mail wystarczy wysłać na adres info@manufakturaczekolady.plwiadomość o tytule – rezygnacja z newsletters.
 4. Składając zamówienie, Kupujący oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem, jest on dla niego zrozumiały i w pełni akceptuje jego warunki. W przypadku wątpliwości co do treści Regulaminu oraz praw i obowiązków Sklepu lub Kupującego, wszelkie wyjaśnienia będą udzielane w odpowiedzi na zapytania kierowane do Sklepu drogą elektroniczną na adres: info@manufakturaczekolady.pl
 5. Wszystkie towary do momentu ostatecznego i pełnego ich zapłacenia przez Kupującego są własnością Manufaktura Czekolady sp. z o.o. 
 6. Manufaktura Czekolady sp. z o.o.  zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu bez uprzedzenia. zmiany te nie dotyczą zamówień przyjętych do realizacji
 7. Kupujący każdorazowo składając zamówienie winien zapoznać się i potwierdzić treść regulaminu obowiązującego w dniu złożenia zamówienia.